Dílo hudební Dílo slovesné Dílo pedagogické Fotoalbum Ilja Hurník Lukáš Hurník

Jana Hurníková – Roubalová (* 1939). Jana Roubalová se přihlásila na AMU hned po maturitě na jedenáctileté střední škole. V konkurenci s absolventy konzervatoří obstála hned napoprvé, byla přijata do třídy profesorky Ilony Štěpánové – Kurzové. Vysokou školu absolvovala s červeným diplomem a po konkurzu s jinými posluchači školy dvěma koncerty ve Dvořákově síni Rudolfina. S orchestrem FOK a dr. Václavem Smetáčkem provedla Schumannův klavírní koncert a na samostatném recitálu díla Bachova, Beethovenova, Prokofjevova, Ravelova a Debussyho. Po absolutoriu zamířila ke hře komorní, která jí byla obzvlášť blízká. Řadu let hrála s houslistou Ivanem Štrausem, s její účastí získal na soutěži Pražského jara v r. 1964 první cenu a následovaly společné cesty po celé Evropě. Později, jako žena Ilji Hurníka s ním vytvořila duo pro hru čtyrruční a dvouklavírní. Měla podíl i na řadě Hurníkových skladeb pro tento soubor. Spolu absolvovali řadu cest po Evropě i USA.

Vyznamenání

Monografie Ilja Hurník