Stránky interpretů skladeb Lukáše Hurníka:

 

Pražská komorní filharmonie                                www.pkf.cz

Dama-Dama                                                              www.damadama.cz

Filharmonie Hradec Králové                                 www.fhk.cz

Symfonický orchestr českého rozhlasu              www.rozhlas.cz/socr

Orchestr BERG                                                       www.berg.cz

Gaudium Pragense                                                 www.gaudiumpragense.cz

Roman Janál                                                            http://www.cema-music.com/page.php?lmut=cz&part=artists&id=11

Ensemble Martinů                                                  www.ensemblemartinu.com

Apollon Quartet                                                       http://apollon.quartet.cz/

Heroldovo kvarteto                                                www.heroldq.cz

Penguin Quartet                                                     http://www.volny.cz/penguinquartet/

Talichův komorní orchestr                                    http://www.oliverius.cz/pages/talichcz.html