Dílo slovesné Dílo pedagogické Fotoalbum Jiné Ilja Hurník Lukáš Hurník

Dílo hudební

mp3hudební ukázka v mp3

Dramatické - opery

Dramatické - oratorium a kantáty

Symfonické a koncertantní

Komorní

Před politickým tlakem a shora nařízeným socialistickým realismem jsem se utíkal k přesnému opaku, k barokním klasickým formám. Byl to i tichý protest. Tak vznikly EXERCIZI nebo SONATA DA CAMERA.

Klavírní

Vokální

Instruktivní

Jiné formy